Lletres Asturianes

Les éléments provençaux dans les documents asturiens des XIIe et XIIIe siècles

Max Pfister

Resume

Pallabres clave

Artículu en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Lletres Asturianes
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
T. +34 985 211 837
alladixital.org
ISSN (versión dixital): 2174-9612
ISSN (versión impresa): 0212-0534
Depósitu Llegal: U-826/82
© Academia de la Llingua Asturiana